विश्व वातावरण दिवस सम्बन्धमा

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वातावरण मैती सोचको विकास गारौ|

घरघरमा सफा चर्पी हामी जिम्मेवार!

स्वस्छ पानी स्वस्छ वानी हाम्रो सरोकार!!

मिति २०७३/०२/१६ गते वातावरण दिवस मनाउने सम्बन्धमा जिविस मा बसेको बैठाको

निर्णयहरुः
१. पाल्पा जिल्लाका सम्पुर्ण सरकारी कार्यालयहरुले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा मिति २०७३।२।२२ गतेका दिन कार्यालय परिसर सरसफाई गर्ने ।
२. पाल्पा जिल्लाका सम्प”र्ण शिक्षण संस्थाहरुको सरसफाई गराउनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
३. जिल्ला वन कार्यालयबाट मिति २०७३।२।२३ गते विहान ८ बजे धोद्रे खोला, ता.न.पा. १० मा वृक्षारोपण गर्ने र उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुने ।
४. जिल्ला वन कार्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग समन्वय गरि मा.वि. स्तरिय वन, वातावरणीय सम्बन्धि हाजिर जवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने ।
५. जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले विभिन्न संचार माध्यमबाट वातावरण सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
६. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको संयोजनमा पानीको मुहान संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई सुरुवात गरि अभियानका रुपमा संचालन गर्ने ।
७. सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र इलाका वन कार्यालयको सक्रियतामा इलाका स्तरीय विविध कार्यक्रम संञ्चालन गरि वातावरण दिवस मनाउने ।
८. तानसेन न.पा. र रामपुर न.पा. लाई विश्व वातावरण दिवसमा प्रभावकारी नगर सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने ।
९. विभिन्न समारोह, बैठक लगायतमा पत्राचारको माध्यमबाट अनुरोध गरिदै आएकोमा उक्त कार्यलाई न्य”नीकरण गरि क्ःक्रभ्(mबष् िमार्फत अनुरोध गर्ने ।

Skip to toolbar