संग्रालहयमा पहिलो पटक फ्रिवाइफाई प्रणाली थालनी

पाल्पा दरवार संग्राहलयको महत्वलाई उजागर गर्ने कामको थालनी स्वरुप जि.वि.स., जिल्ला पर्यटन विकास समिति, पाल्पाको पहलमा पाल्पा दरबार संग्रालहयमा पहिलो पटक फ्रिवाइफाई प्रणाली थालनी गरिएको छ । समितिले पर्यटकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी यो व्यवस्था गरिएको हो । यसरी नै दरबार क्षेत्रमा सुद्ध पीउने पानी, पर्यटकीय सम्पदा एवं सूचनाहरु डिस्प्ले गर्न डिजिटल नोटीस बोर्डको व्यवस्था र कर्मचारी मिलन केन्द्र संग पार्क व्यवस्थापनमा समेत सहकार्य गरिने छ ।

Skip to toolbar