LGCDP कार्यक्रम अधिकृतको परिक्षा सम्बन्धि सूचना

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थानीय शाशन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) कार्यक्रम समन्वयन इकाई काठमन्डौको मिति २०७२-१०-२८ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकासित कार्यक्रम अधिकृत (FOCAL PERSON)को सेवा करार लिने सूचना अनुसार जिल्ला विकास समिति पाल्पाले सो पदको छनौट गर्नका लागि २०७२/१२/२५ लिइने भनेको परिक्षा अर्को सूचना जारी नभए सम्मलाई स्थगित भएको जानकारी गराउन चाहन्छौ|

Skip to toolbar