ऐन कानुन निर्देशिका
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पाल्पाबाट जारी गरिएको निजी जग्गा विकासका लागी भारी यान्त्रीक उपकरण प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७१

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन द्दण्छछ को दफा ज्ञडढ को उपदफा ज्ञ(५) द्द बमोजिम जिल्लाको वातावर०ा संरक्ष०ा गर्ने शिलशिलामा जिल्ला भित्रका...
थप पढ्नुहोस ...PIP of 2071/2072

Download for pip PIP 071-72 DDC  बार्षिक खरिद योजना ०७१/०७२

खरिद योजना डाउनलोड गर्नुहोस Procurement plan 071-72 DDCSkip to toolbar