जिल्ला परिषदका निर्णयहरु


२३ औं जिल्ला परिषद्बाट गरिएको निर्णयहरु

१. जिल्ला विकास योजना र जि.वि.स को वजेट तथा कार्यक्रम पारित वारे ः क) २०७१।११।२० गते स्था.वि.अ.एवं जिल्ला परिषद् अध्यक्षबाट...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar