सूचना तथा समाचार
आ.व.२०७१/७२ को मिति २०७३।४।२८र२९गते गरिएको समिक्षाको सारांश

१.विद्युत रोयल्टीबाट प्राप्त रकमबाट २० बटा खानेपानी आयोजना संचालन गरिएको । २. विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात भारी उपकरण प्रयोग गरी...
थप पढ्नुहोस ...
सुधारियको चुलो सम्बन्धि सन्देस मुलक सामग्री

सुधारियको चुलो सम्बन्धि सन्देस मुलक सामग्रीसंग्रालहयमा पहिलो पटक फ्रिवाइफाई प्रणाली थालनी

पाल्पा दरवार संग्राहलयको महत्वलाई उजागर गर्ने कामको थालनी स्वरुप जि.वि.स., जिल्ला पर्यटन विकास समिति, पाल्पाको पहलमा पाल्पा दरबार संग्रालहयमा पहिलो...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar