सूचना तथा समाचार
पदाधिकारीहरु को बिबरण

जिल्ला समन्वय समिति, पाल्पाका पदाधिकारीहरु   प्रमुख                   श्री दयाराज वस्याल  उप प्रमुख...
थप पढ्नुहोस ...

आ.व.२०७१/७२ को मिति २०७३।४।२८र२९गते गरिएको समिक्षाको सारांश

१.विद्युत रोयल्टीबाट प्राप्त रकमबाट २० बटा खानेपानी आयोजना संचालन गरिएको । २. विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात भारी उपकरण प्रयोग गरी...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar