सूचना तथा समाचार
सुधारियको चुलो सम्बन्धि सन्देस मुलक सामग्री

सुधारियको चुलो सम्बन्धि सन्देस मुलक सामग्रीसंग्रालहयमा पहिलो पटक फ्रिवाइफाई प्रणाली थालनी

पाल्पा दरवार संग्राहलयको महत्वलाई उजागर गर्ने कामको थालनी स्वरुप जि.वि.स., जिल्ला पर्यटन विकास समिति, पाल्पाको पहलमा पाल्पा दरबार संग्रालहयमा पहिलो...
थप पढ्नुहोस ...

इलाका गोष्ठी बारे जानकारी

इलाका गोष्ठी हुने स्थान र जिविस बाट आउने कर्मचारीको नामावली यस प्रकार छ|
प्रारम्भिक वातावार्निय परिक्षण आध्यन प्रतिबेदन

प्रारम्भिक वातावार्निय परिक्षण आध्यन प्रतिबेदन संक्षिप्त बिवरण डाउनलोड गर्नुहोस IEE_execu_summयोजना संझौताका लागि सूचना

जिल्ला परिषद वाट पारित जि.वि.स. अनुदान, कृषि सडक, खानेपानी साना सिंचाई कार्यक्रम तथा गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम अर्न्तर्गतका का सडक...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar