सूचना तथा समाचारInvitation for Bids

Government of Nepal Ministry of Federal Affairs and Local Development Office of District Development Committee District Technical Office Project for...
थप पढ्नुहोस ...
२३ औं जिल्ला परिषद्बाट गरिएको निर्णयहरु

१. जिल्ला विकास योजना र जि.वि.स को वजेट तथा कार्यक्रम पारित वारे ः क) २०७१।११।२० गते स्था.वि.अ.एवं जिल्ला परिषद् अध्यक्षबाट...
थप पढ्नुहोस ...
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पाल्पाबाट जारी गरिएको निजी जग्गा विकासका लागी भारी यान्त्रीक उपकरण प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७१

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन द्दण्छछ को दफा ज्ञडढ को उपदफा ज्ञ(५) द्द बमोजिम जिल्लाको वातावर०ा संरक्ष०ा गर्ने शिलशिलामा जिल्ला भित्रका...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar