सूचना तथा समाचार


योजना संझौताका लागि सूचना

जिल्ला परिषद वाट पारित जि.वि.स. अनुदान, कृषि सडक, खानेपानी साना सिंचाई कार्यक्रम तथा गरिव संग विश्वेश्वर कार्यक्रम अर्न्तर्गतका का सडक...
थप पढ्नुहोस ...
Invitation for Bids

Government of Nepal Ministry of Federal Affairs and Local Development Office of District Development Committee District Technical Office Project for...
थप पढ्नुहोस ...
२३ औं जिल्ला परिषद्बाट गरिएको निर्णयहरु

१. जिल्ला विकास योजना र जि.वि.स को वजेट तथा कार्यक्रम पारित वारे ः क) २०७१।११।२० गते स्था.वि.अ.एवं जिल्ला परिषद् अध्यक्षबाट...
थप पढ्नुहोस ...
Skip to toolbar