सूचना तथा समाचार


न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न­­­­­­

स्थानीय निकायहरु -(जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउं विकास समिति) को कार्यदक्षतालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले मार्गदर्शन गरे...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला यातायात गुरुयोजना परिमार्जन गोष्ठी सम्पन्न

जिल्ला विकास समिति पाल्पाको आयोजना तथा नर्थ स्टार इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी, बखुण्डोल, ललितपुरको परामर्श सहयोगमा संचालन गरिएको पाल्पा जिल्लाको जिल्ला यातायात...
थप पढ्नुहोस ...योजना तर्जुमाको लागि आवश्यक सूचक तथा आधारहरु

योजना तर्जुमाको लागि आवश्यक सूचक तथा आधारहरु आ.व.२०७२/०७३ का लागि पाल्पा जिल्लाको जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्दा निम्न सूचकहरु तथा...
थप पढ्नुहोस ...

Skip to toolbar